SMS naar Webex

In Webex is het mogelijk om kanalen aan te maken, binnen deze kananelen is het mogelijk om via onze gateway SMS berichten te ontvangen. Alls inkomende SMS berichten worden dan in het desbetreffende kanaal gezet. Iedereen die lid is van dit kanaal kan de SMS berichten inzien. Dat kan erg makkelijk zijn wanneer het belangrijk is om de SMS berichten inzichtelijk te maken voor iedereen binnen Webex.

Hoe werkt het?

  1. Via Webex is het mogelijk om een “Webhook” aan te maken. Neem eventueel contact op met uw ICT dienstverlener om dit voor u te realiseren.
  2. Bestel via onze webhop één van de SMS naar Webex abonnementen.
  3. Wij zorgen in de tussentijd voor een nieuw nummer. Geef ons de webhook (link) door. Wij zorgen dat deze gekoppeld wordt aan het nieuwe nummer.
  4. Testen, we testen of u de SMS berichten ontvangt.
  5. Integratie afgerond